Omgaan met Ongewenst Gedrag

Voor het effectief leren reageren op ongewenst of agressief gedrag zijn twee dingen belangrijk:
– theoretische kennis over effectieve reacties op ongewenst of agressief gedrag
– oefenen in een veilige leeromgeving

In deze training werken we met een model, waardoor duidelijk wordt met welk type ongewenst gedrag we te maken hebben. Vervolgens proberen we in een veilige, prettige sfeer verschillende reactiemogelijkheden uit, en kijken we  samen naar de meest effectieve reactie. Daarbij is het van belang te weten dat iedereen zijn of haar eigen stijl heeft; wat bij de één een effectieve reactie is, hoeft dat bij de ander niet te zijn. U krijgt heldere, opbouwende feedback zodat u handvatten heeft om met ongewenst gedrag om te gaan.
Op een manier die bij ú past.