Internationalisation at Home (IaH) voor mbo

Het werkveld vraagt om internationaal competente mbo-ers. Door internationalisering ontwikkelen studenten belangrijke competenties zoals flexibiliteit, een open mind, samenwerken in internationale teams en het kunnen omgaan met verschillende culturen. Internationaal competent worden hoeft niet per se in het buitenland; dat kan ook op school. Dit noemen we internationalisation at homeof IaH. Met IaH bereiden we studenten voor op de internationaal georiënteerde arbeidsmarkt en de culturele mix op de Nederlandse werkvloer. Mundi Training helpt mbo’s bij internationalisation at home!

Er zijn verschillende IaH-programma’s mogelijk:

Interactieve sessie IaH (60-90 minuten): in een dynamische interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag met IaH. Wat is IaH, waarom is het belangrijk voor alle mbo-studenten (en hun docenten!), hoe integreer je IaH in je onderwijs? Deelnemers krijgen tools om zelf met IaH aan de slag te gaan en maken een start.

Workshop/ training IaH (1 of 2 dagdelen): in een dynamische interactieve bijeenkomst gaan we aan de slag met IaH. Wat is IaH, waarom is het belangrijk voor alle mbo-studenten (en hun docenten!), hoe integreer je IaH in je onderwijs? Deelnemers gaan zelf aan de slag met ideeën voor de integratie van IaH in hun curriculum en presenteren deze aan elkaar.

Maatwerktraject IaH:“Internationaal Competent in 5 stappen”: Sessies en voorbereidingsopdrachten): In een vooraf af te stemmen aantal sessies (met voorbereidingsopdrachten) gaat een deel van het onderwijsteam aan de slag om internationale competenties te vertalen naar, en te integreren in het onderwijscurriculum. Verschillende aspecten krijgen aandacht gedurende het traject: bewustwording, mapping met het kwalificatiedossier en manieren van toetsing. Ook docentcompetenties komen aan de orde: welke vaardigheden hebben docenten nodig om studenten te ondersteunen in het ontwikkelen van internationale competenties? We zoeken en ontwikkelen relevant, actueel lesmateriaal. Structureel wordt aandacht besteed aan de vraag: hoe borgen we de internationalisering van het curriculum? Resultaat: Na deelname aan het programma “Internationaal Competent in 5 stappen” is internationalisation at home (IaH) verankerd in het curriculum. 

Mundi Training gaat graag met je in gesprek over IaH-maatwerktrajecten.

Over de trainer: Janneke Dubbelboer heeft ruim twintig jaar werkervaring in het mbo, waarvan tien jaar in de internationalisering. Daarom is zij jouw partner om het mbo-curriculum te internationaliseren.

Wil jij meer weten over internationalisation at home voor mbo?

Neem contact op via 06 103 94 095 of janneke[at]munditraining.nl