Ik help onderwijsprofessionals interculturele miscommunicatie te voorkomen, zodat ze in staat zijn hun internationale en biculturele studenten effectief te begeleiden

Eveke de Louw, Research & Professional Development in Internationalisation at Home, Centre of Expertise Global & Inclusive Learning, Haagse Hogeschool: “Hartelijk dank voor de waardevolle sessies die je hebt verzorgd. Je bent een inspirerende trainer en je geeft de groep een warme en veilige leeromgeving. Ik heb er zeer van genoten!”

Dr. Saskia Suijkerbuijk, Assistant Professor, Division of Developmental Biology, Utrecht University: “Ik begrijp de Spaanse PhD-student die ik begeleid nu beter. “Ik vond haar niet professioneel, omdat ze altijd te laat was op afspraken. Door de training snap ik dat voor mij punctualiteit en professionaliteit bij elkaar horen. Dat zegt dus iets over MIJN waardesysteem. Nu we het erover gehad hebben kan ik tegen haar zeggen: “Bij die afspraak met de subsidieverstrekker is het belangrijk dat je stipt op tijd bent”. Ik zie nu het belang van het vinden van een gezamenlijke taal om het over cultuurverschillen te hebben en daardoor ben ik effectiever in mijn begeleiding”.

Hanneke (docent internationale opleiding Haagse Hogeschool): “Ik vond het altijd moeilijk om er in begeleidingsgesprekken met groepjes studenten achter te komen hoe de taakverdeling was gegaan. De Nederlandse student heeft het hoogste woord, terwijl ik vermoed dat de Zuid-Koreaanse student het meeste werk heeft verricht, maar die zegt bijna niets. Door de theorie over interculturele gespreksvoering en het oefenen met de acteur heb ik geleerd dat het er toe doet hoe ik zèlf het gesprek in ga. Wie geef ik het woord, en HOE doe ik dat? Een wereld van verschil!”

Rico Göbel, Expat & Immigration Officer at Princess Maxima Center: Binnen ons wetenschappelijk onderzoeksinstituut met bijna 40 verschillende nationaliteiten wilden we graag onze buitenlandse collega’s en gasten wat extra faciliteren door middel van het seminar “At home in the Netherlands”. Door een luchtige, interactieve aftrap wist Janneke een sfeer te creëren waarin ieder zich happy voelde om actief deel te nemen. De aanpak werd door de aanwezigen (met academisch werk- en denkniveau) als verhelderend en prikkelend ervaren. Uit de feedback werd duidelijk dat op deze manier omgaan met vestiging in een ander land universeel kan worden toegepast. Janneke wist er een heel persoonlijke touch aan te geven en alle aanwezigen kijken terug op een prettig, leerzaam seminar. Zeker voor herhaling vatbaar!!

Effectieve interculturele gespreksvoering maakt duidelijk communiceren mogelijk omdat je de onderliggende boodschap van de ander beter begrijpt. Je hebt helder waar het verschil in waarden vandaan komt en wat het betekent. Het gevolg is dat je uit het oordeel blijft en daardoor constructief kunt reageren.

Sanne (studiebegeleider Vrije Universiteit Amsterdam): “Tijdens het oefenen met de acteur is het me uiteindelijk gelukt me niet persoonlijk te laten raken door zijn gedrag, waar ik aanvankelijk woest van werd. Ik kon daardoor oog hebben voor zijn goede intentie en echt contact met hem maken. Het werd een heel constructief gesprek”

Ilse: “Door de training ben ik me ervan bewust geworden hoe belangrijk het is mijn eigen waarden te kennen, zonder dat ik die aan een ander wil opdringen”