Training Interculturele Communicatie

“Als ik iets aan mijn Chinese collega uitleg, en ik vraag of hij het begrijpt, zegt hij altijd ‘ja’. En als hij het even later zelf moet doen blijkt dat hij er niks van begrepen heeft! Waarom zegt hij dan dat hij het begrijpt?”

“Ik begeleid een Somaliër op mijn werk. Hij leert wel snel, maar als je met hem praat is het net of hij ongemotiveerd is. Hij geeft zo’n slap handje, kijkt me nauwelijks aan… net of ’t hem allemaal niks kan schelen.”

“Eén van onze collega’s komt steeds zo dichtbij me staan als ze met me praat. Dan ga ik een stap achteruit, en dan doet zíj weer een stap vooruit! We zijn collega’s, dan hoef je toch niet bij elkaar op schoot te zitten…?”

Inhoud

In deze maatwerk in-company training of interactieve lezing kijken we naar interculturele communicatiestoornissen en we zoeken naar de achtergronden ervan. Wat is cultuur, wat is de impact ervan op ons dagelijks leven, waardoor ontstaat interculturele miscommunicatie? Het doel is om je ‘repertoire’ uit te breiden in het omgaan met gesprekspartners uit andere culturen. Het oefenen van gesprekssituaties waarin culturele verschillen een rol spelen heeft een prominente plaats in de training. Daarvoor werken we met een gespecialiseerde trainingsacteur (m/v). Vooraf ingebrachte situaties en persoonlijke leervragen zorgen voor aansluiting met jouw praktijk.

Werkvorm: interactief, aansluitend op de praktijk van de deelnemers

Maximale groepsgrootte: in overleg

Locatie, cursusdata en wijze van inschrijving: in overleg met opdrachtgever

Na de training heeft de actieve deelnemer :

  • kennis van de begrippen cultuur en de impact ervan op menselijk handelen
  • zicht op het eigen en andere waardensyste(e)m(en)
  • kennis van de belangrijkste cultuurdimensies
  • ervaringen uitgewisseld met andere deelnemers over dit thema
  • zelf situaties geoefend met de acteur of praktisch geleerd door het actief beleven en bijdragen aan het oefenen door anderen