Interculturele Communicatie

“Als ik iets aan mijn Chinese collega uitleg, en ik vraag of hij het begrijpt, zegt hij altijd ‘ja’. En als hij het even later zelf moet doen blijkt dat hij er niks van begrepen heeft! Waarom zegt hij dan dat hij het begrijpt?”

“Ik begeleid een Somaliër op mijn werk. Hij leert wel snel, maar als je met hem praat is het net of hij ongemotiveerd is. Hij geeft zo’n slap handje, kijkt me nauwelijks aan… net of ’t hem allemaal niks kan schelen.”

“Eén van onze collega’s komt steeds zo dichtbij me staan als ze met me praat. Dan ga ik een stap achteruit, en dan doet zíj weer een stap vooruit! We zijn collega’s, dan hoef je toch niet bij elkaar op schoot te zitten…?”

In deze training kijken we naar interculturele communicatiestoornissen en we zoeken naar de achtergronden ervan. Aan de hand van verschillende filmfragmenten krijgt u praktische uitleg over bijvoorbeeld verschillen tussen meer groepsgerichte, en meer individualistisch georiënteerde culturen. Ook culturele verschillen in tijdsbeleving en in het omgaan met machtsafstand komen aan de orde. De uitleg wordt direct gekoppeld aan concrete voorbeelden.

Doel: het doel is om uw ‘repertoire’ uit te breiden in het omgaan met gesprekspartners uit andere culturen.

Het oefenen van gespreksituaties waarin culturele verschillen een rol spelen heeft een prominente plaats in de training. Daarvoor werken we met een gespecialiseerde trainingsacteur. Vooraf door u ingebrachte situaties en persoonlijke leervragen zorgen voor aansluiting met uw praktijk. Na de training ontvangt u een lijst met relevante boeken en websites.